Plakat społeczny - konkurs

Szukamy kreatywnego i wyrazistego projektu graficznego, który stanie się wizytówką kampanii społecznej Nasza żywność. Nasza przyszłość”. Zadaniem plakatu będzie zwiększenie świadomości obywatelskiej na temat konieczności uregulowania firm i korporacji spożywczych w celu niełamania przez nich praw człowieka i niedewastowania środowiska w swoich łańcuchach dostaw.

TWÓRCA/TWÓRCZYNI ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU OTRZYMA NAGRODĘ FINANSOWĄ W WYSOKOŚCI 3500 ZŁ BRUTTO.
Plakat pojawi się również w przestrzeni miejskiej największych polskich miast.

DO KIEDY: Masz czas do 30 kwietnia. 2022 r.
Konkurs rozstrzygniemy do 4 maja, wyniki ogłosimy 5 maja 2022 r.

Wypełnij poniższy formularz i wstaw w odpowiednią rubrykę link do wetransfera, na który prześlesz swoją pracę. Pamiętaj, aby najpierw przeczytać Regulamin Konkursu

Masz pytania? Zadzwoń na nr telefonu +48 666 642 486 lub napisz na adres: alina@ekonsument.pl

www.ekonsument.pl 
www.facebook.com/kupujodpowiedzialnie

Powodzenia!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kampania "Nasza żywność. Nasza przyszłość", w ramach której organizujemy konkurs, ma na celu zmobilizowanie młodzieży do świadomej konsumpcji i aktywnego wspierania działań na rzecz zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności, uczciwych stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju. Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Więcej informacji: https://www.ekonsument.pl/politykaprywatnosci.
Wyrażam dobrowolną zgodę na udział w konkursie na plakat społeczny “Nasza żywność. Nasza przyszłość” i akceptuję Regulamin Konkursu (https://www.ekonsument.pl/files/files/Regulamin-Konkurs-na-PlakatSpo%C5%82eczny_20.04.pdf). W przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia opiekun prawny.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
tel.: +48 604 478 418
e-mail: info@ekonsument.pl